יום ש', כח’ בכסלו תשע”ח
 
ישיבות פדגוגיות
פורסם: 08:43 (14/11/17) שירה דוד
בתאריכים טו'-יט' כסלו ייערכו ישיבות פדגוגיות לכיתות בית הספר.
טו כסלו- כיתות א
טז כסלו-כיתות ב
יז כסלו- כיתות ג
יח כסלו- כיתות ה-ו
יט כסלו- כיתות ד