יום ו', ל’ בתשרי תשע”ח
 
אסיפת הורים כללית
פורסם: 08:55 (12/09/17) שירה דוד
ביום שלישי כא באלול יתקיימו בבית הספר אסיפת הורים כללית:
כיתות א-ג בשעות 18:00-19:00
כיתות ד-ו בשעות 19:00-20:00