יום ה', ח’ בתמוז תשע”ח
ארכיון דפי קשר   |  פרויקטים מיוחדים - תשע"ג   |  פרויקטים מיוחדים - תשע"ד   |  ארכיון - תשעה   |  ארכיון תשע"ו
ארכיון תשע"ז
במסגרת פעולתם
קרא עוד...
קרא עוד...
זכינו גם השנה ב"גביע הנודד" .הגביע הוענק לבית ספרנו על עשייה ברוכה בתחום העברית.
קרא עוד...
כאן תקראו על הנעשה בחודש תמוז
קרא עוד...
11:56 (25/05/15) רונית קלמרסקי
כאן תקראו על הנעשה בחודש תמוז
בדף זה תקראו על הנעשה בחודש סיון
קרא עוד...
כאן תקראו על הנעשה בחודש אייר
קרא עוד...
כאן תקראו על הנעשה בבית ספנו בחודש ניסן
קרא עוד...
להורי תלמידי בית ספר דרור ולקהילת בית הכרם, אנו שמחים להזמינכם לסדרת הרצאות בנושאים חינוכיים המעסיקים הורים לילדים צעירים ומתבגרים. אנו רואים חשיבות רבה בשיח בין הורים לילדים ובין תלמידים למורים בנושאים חשובים אלה.
קרא עוד...
כאן תקראו על הנעשה בבית ספרנו בחודש אדר
קרא עוד...
כאן תקראו על הנעשה בחודש שבט בבית ספרנו
קרא עוד...
דף מלוח השנה שבו מתוארים האירועים בחודש זה
קרא עוד...
דף מלוח השנה ובו כל הפעילויות לחודש כסלו ופירוט על פרוייקט הדלקת חנוכיות בבתי-קשישים
קרא עוד...
מידע לנרשם
פעילויות בית ספריות
כותבים עלינו
דפי קשר - "דרור יקרא"
אמירים תכנית מצויינות
דבר ההורים
חינוך מוזיקלי
למידה בשעת חרום
ברוכים הבאים לספריה
אומנות
חינוך לבריאות
עיתוני בית ספר
ראשי
על אודות בית-ספר
צוות דרור
ארכיון
ארכיון דפי קשר  
פרויקטים מיוחדים - תשע"ג  
פרויקטים מיוחדים - תשע"ד  
ארכיון - תשעה  
ארכיון תשע"ו  
ארכיון תשע"ז  
הודעות עריית ירושלים
הענן החינוכי