יום ב', ז’ בסיון תשע”ח

במסגרת הרצאות השראה בנושא "הישגי המדינה בשבעים שנותיה" נפגשו תלמידי כיתות ד-ו עם מר משה ברונר (בעלה של שרית מפקחת בית ספרנו) שהוא מומחה בהנדסה חקלאית ועוסק באגרונומיה. הילדים למדו על חדשנות ישראלית בתחום החקלאות והמים. בשבועות הקרובים ועד ליום השיא נשמע הרצאות מדמויות שתרמו רבות למדינה בתחומי המדע, הטכנולוגיה, החסד והספורט.

 
 
מידע לנרשם
פעילויות בית ספריות
כותבים עלינו
דפי קשר - "דרור יקרא"
אמירים תכנית מצויינות
דבר ההורים
חינוך מוזיקלי
למידה בשעת חרום
ברוכים הבאים לספריה
אומנות
חינוך לבריאות
עיתוני בית ספר
ראשי
על אודות בית-ספר
צוות דרור
ארכיון
הודעות עריית ירושלים
הענן החינוכי