יום ב', ז’ בסיון תשע”ח
בעמוד זה יוצגו הועדות השונות הקיימות בבית-הספר

ועדות תלמידים: בבית ספרנו פועלות ועדות תלמידים שעיקר תפקידן קידום תחומי עניין בביה"ס וחינוך למעורבות בחיי הקהילה. מועצת תלמידים – חברי מועצת תלמידים נבחרים בכיתותיהם בבחירות דמוקרטיות. הישיבות מנוהלות על ידי חברים מתחלפים (אין יו"ר). תפקיד המועצה לעסוק בענייני הכלל, לחשוב ללמד וללמוד איך לפתח ולטפח את אורחות חיינו בבית הספר. בנוסף, להביא לידי ביטוי את עמדות הילדים בבית הספר בנושאים שונים. אחראית: לאה רבינוביץ. ועדת הגינות – חברי וועדת הגינות רוכשים מיומנויות להתמודדות עם מצבים של מריבה ומחלוקת ויישומם בהיתקלויות של סכסוכים בין ילדים במהלך הפסקות. בעת מילוי תפקידם לובשים הילדים חולצה מיוחדת שאותה הם עיצבו. אחראית: לאה רבינוביץ ועדת נוי וטיפוח –תמשיך לעסוק בטיפוח ועיצוב סביבות לימודיות ברחבי בית הספר. אחראית: תמר רוזנחה. הפסקה פעילה: – תהיה אחראית על הפעלת התלמידים באמצעות מגוון עזרים נילווים כגון: גלגיליות, לוח קליעה למטרה, דילגיות ומוטות קפיצה לרוחק. אחראית: טניה רומנובסקי.

 
 
מידע לנרשם
פעילויות בית ספריות
כותבים עלינו
דפי קשר - "דרור יקרא"
אמירים תכנית מצויינות
דבר ההורים
חינוך מוזיקלי
למידה בשעת חרום
ברוכים הבאים לספריה
אומנות
חינוך לבריאות
עיתוני בית ספר
ראשי
על אודות בית-ספר
צוות דרור
ארכיון
הודעות עריית ירושלים
הענן החינוכי